TÁJTÉKA bemutatkozás

TÁJTÉKA – A Balaton-felvidék intelligens tájhasználatának eszköztára

A KÉK - Kortárs Építészeti Központ szervezésében

A projektet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, a Balaton-felvidéken valósítjuk meg, 2021-2023 között.

Mi a célunk?

Célunk, hogy párbeszédet indítsunk a Veszprém-Balaton-felvidék régió intelligens tájhasználatával kapcsolatban, összekapcsoljuk és segítsük az ebben érdekelt helyi vállalkozókat és lakosokat, újonnan beköltözőket és ide rekreációs céllal érkezőket.

Mit értünk intelligens tájhasználat alatt?

A fenntartható életformákat és gazdálkodási gyakorlatokat, a hagyományok adaptív változásait és fenntartását, a kísérletező szemléletet és a generációkon átívelő együttműködéseket.

Mit csinálunk?

Felkutatjuk és láthatóvá tesszük a régió tájhasználatának jellegzetességeit, a példaértékű gyakorlatokat és a közösségek szerepét. Elindítottuk a téma eddigi legnagyobb átfogó kvalitatív kutatását a térségben. Helyi közösségekkel dolgozunk együtt és a közös tapasztalatokból mintaprojekteket alakítunk ki, azzal a szándékkal, hogy azok 2023-at követően a helyi közösségek erejével is tovább tudjanak működni. A gyakorlatban használható javaslatokat és eszköztárat készítünk itt élőknek, beköltözőknek és ide látogatóknak. Célunk, hogy ezeken keresztül bemutassuk és ötleteket adjunk arra, hogyan lehet ma kötődni egy történeti tájhoz, és egyben fenntartható és megújulni képes életmódokat és közösségi tájhasználati gyakorlatokat kialakítani.

Eszköztárak

A TÁJTÉKA eszköztár három elemből áll, melyek mindegyike intenzív közösségi és szakmai munka eredménye:

A TÁJTÉKA eszköztárának első kötete a régió jövőképét vizsgálja a fenntartható gazdaságok, a mozgásban lévő hagyományok, a kísérletező közeg és a korokon átívelő közösségek témakörei mentén, ezen belül kiemelt hangsúlyt fektetve a közösségek szerepére az intelligens tájhasználatban. A fókuszban lévő közel negyven településen található minták, jó gyakorlatok és helyi szereplők interjúkkal történő feltérképezése, kutatási és felmérési eredmények elemzése nyújtott alapot az ajánlások és jövőkép-szcenáriók megírásához.

Üdvözlünk a Balaton-felvidéken (welcome pack)

A TÁJTÉKA második kötetének tartalmi kialakításában számítunk a helyi döntéshozók, építészek, tájépítészek, aktív vállalkozók, gazdálkodók, kulturális szervezők hozzájárulására, hiszen ők azok, akik elsődleges tapasztalatokkal, tudással rendelkeznek a régióban zajló folyamatokról, ezért velük workshopok keretében dolgozunk együtt. Szándékunk szerint a létrejövő kultúrtáj-használati útmutató egyaránt szól majd az itt lakóknak, ide költözőknek és látogatóknak, döntéshozóknak és vállalkozóknak is.

Folyamatosan gyűjtük azokat a kezdeményezéseket, közösségeket, vállalkozásokat, amelyek hozzájárulnak egy fenntarthatóbb és minőségibb életmódhoz a Veszprém-Balaton régióban, és követendő példaként szolgálhatnak országosan is - ezeket egy online felületen publikáljuk. A helyszínen végzett kutatások során gyűjtött példák mellett egy űrlapon keresztül bárki beküldheti javaslatait.

Tájhasználók hálózata - szakmai fórum

A térségben jelentősen megnövekedett építési tevékenység a tájhasználattal is szorosan összefügg úgy esztétikai, mint ökológiai és társadalmi szempontból. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy a Balaton-felvidéki építészettel, tájépítészettel, településtervezéssel foglalkozó szakmagyakorlóknak legyen egy fóruma, ahol a szakmai diskurzus találkozhat a civil véleménynyilvánítással is. A nyilvános eseménysorozat célja, hogy megvitassuk, milyen lehetőségei vannak az épített és táji környezettel foglalkozóknak a régióban, segítsük az együttműködések kialakulását, a tudástranszfert.

Programok 2023-ban

2023 pedig a közösségi gyakorlatok megismeréséről és kipróbálásáról szól: a Kortárs

Építészeti Központ módszertanai alapján a helyiekkel együtt, a helyi erőforrásokra építve

szervezünk építőtáborokat, felfedező-tanuló sétákat, gyermekeknek szóló edukációs

programokat és értéktúrákat. Mindezt tesszük azzal a céllal, hogy a helyi közösségekkel

együtt megismerjük az életünket körülölelő tájat, az abban játszódó folyamatokat, megértsük jelenségeit - és közös erővel tanuljuk meg tudatosan alakítani jövőjét.

A TÁJTÉKA kiemelt célja a programok és együttműködések fenntarthatóságának

megteremtése, hogy a megkezdett folyamatok 2023-at követően is tovább éljenek. Az

események eredményei és módszertanai publikusak és transzparensek lesznek, ezzel

elősegítve és támogatva a folytathatóságukat és átvételüket.

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jön létre.

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!