Élménykör a Balaton-felvidéken | TÁJTÉKA mentorprogram

Kulturális és természeti értékeket bemutató turizmusfejlesztési műhelymunka és képzés sorozat

Idén tavasszal a TÁJTÉKA projekt keretében 10 alkalmas képzés és műhelymunka sorozatot indítunk olyan helyi kulturális-és természeti értékeket bemutató turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, amelyek a Balaton-felvidék intelligens tájhasználatával valósulnak meg. A képzésre helyi aktív közösségi szereplők jelentkezését várjuk.

Kutatásunk alapján a Balaton-felvidék vonzza az innovatív kezdeményezéseket, miközben sokszor a már meglévő értékekből merítenek az újítók. Ezek jövőképessége nem a folyamatos és intenzív növekedéssel, sőt nem is kizárólag a fogyasztói igényeknek való tökéletes megfeleléssel, hanem a térség pozícióinak és képességének figyelembevételével jó ha megvalósul. A Balaton-felvidék térségi szereplői léptékükben is változnak. A lépték új alapegysége a hely és a helyi. Egyre nagyobb az igény a turizmus újragondolására, fenntarthatatlan gyakorlatainak visszaszorítására.

Miről szól a sorozat?

 • hogyan fejleszthetőek olyan kulturális és természeti értékeket bemutató szolgáltatások a látogatóknak, amik a tájnak és az itt élőknek is jók,
 • hogyan értelmezhető innovatívan a kulturális örökség,
 • hogyan tervezhetőek látogatói és szolgáltatói élményutak,
 • az információ-és kapacitástervezés hogyan támogatja a mindennapok döntéseit,
 • hogyan hatnak és hogyan fejleszthetőek a hálózatosodási rutinok?

Mit jelent számunkra az intelligens tájhasználat?

A TÁJTÉKA projektben a Balaton-felvidékről alkotott sztereotip elképzeléseket szeretnénk megváltoztatni. Hogyan? Megkeressük, összegyűjtjük és megmutatjuk azokat a régi és új értékeket, gyakorlatokat és jövőformáló kezdeményezéseket, amelyek az itt élők és a tájat megismerni vágyók valós igényeire építve segítenek fenntartani a Balaton-felvidéki kultúrtájat.

Kiket várunk a képzésre?

 • aktív helyi közösségi szereplőket,
 • állandó lakosokat és időszakos helyi szereplőket,
 • helyi vállalkozókat, termelőket,
 • önkormányzatok, kulturális intézmények vezetőit, programszervezőit, turisztikai munkatársait

Mit sajátítanak el a résztvevők az 5 nap alatt?

 • képessé válnak összeállítani saját területük, szolgáltatásuk jövőképes küldetését,
 • megalkotni értékeik piacképes kommunikációját,
 • együttműködő szemlélettel és bevonó értékátadással alakítják környezetük intelligens, felelős és élményalapú kapcsolatrendszerét.

Kik fognak előadni?

Előadónk Bódis Gábor turisztikai marketing és menedzsment döntéshozó, egyetemi oktató. A turizmus-dizájn témában nemzetközi és hazai tanulmányokban, kötetekben publikáló, konferenciákon előadó gyakorlati szakember. Számos hazai és határon átívelő fejlesztési program stratégiai vezetője. A jövőképes újturizmus egyik hazai úttörője. A Turisztikai Tanácsadók Szövetségének, illetve a Hungarikum Bizottság Sport és Turizmus Szakbizottságának tagja. A Hungary NEXT ország-márka-műhely alapító-vezetője. Az előadó munkáját segítő kollégái: Gulyás Gergely, Lubics Péter és Novák András. 

Mikor és hol kerül sor a képzésre?

Minden alkalommal 9.00-től 15:30ig várjuk a résztvevőket. Délelőtt egy előadáson, délután egy műhelymunkán vesznek részt.  

 • Április 14. Parókia Coworking, Káptalantóti
 • Április 21. Szent József Ház, Paloznak
 • Április 27. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
 • Május 5. Káli Fecske - Étterem és Kulturális Központ, Salföld
 • Május 12. szervezés alatt

Mik a részvétel feltételei?

A programon a részvétel ingyenes. A képzésen 30 főt tudunk fogadni. Azokat várjuk, akik valamennyi alkalomra szabaddá tudják tenni magukat. Jelentkezni a kérdőívünk kitöltésével tudsz. Túljelentkezés esetén a résztvevők köréről a beérkező jelentkezések alapján születik döntés április 8-ig. 

Jelentkezési határidő: április 2. vasárnap

A program során 5 alkalommal találkozunk és az alábbi témákat dolgozzuk fel:

1. Léptékváltás; Folyamatszervezés és -tervezés; Dizájn

+ A kulturális örökség innovatív értelmezése 

Mi az, ami átalakult, vagy épp most formálódik a turizmus világában? Mit jelent ma és mit jelent a közeljövőben egy látogatás? Az első alkalom egy általános áttekintést ad, megmutatja az összefüggéseket a látogatás, a szolgáltatás, a menedzsment területei között. Beszélünk látogatói csomagokról, kulturális élményláncok kialakításáról és a kiegyensúlyozott környezeti és társadalmi terhelésről és befogadásról.

2. Tér=interface; Új turisztikai termékek; Víziók

+ Kommunikációs platformok a térségi szereplők között 

A második alkalommal a résztvevők azonosítják a térség szereplőtípusait, kapcsolatrendszereiket. Ezek a belső kapcsolódási pontok határozzák majd meg a külső megjelenési felületeket és tartalmaikat. Szó lesz storytellingről és arról, hogyan lesznek maradandóak és teljesek az átélt élmények és helyi lehetőségek az alkotókedv és a képességek kibontakoztatásával.

3. Marketing; A multidesztináció; Pozicionálás

+ Klasszikus, felfedező és trendi látogatói minták

Harmadik műhelytalálkozónk arra keresi a választ, mit keres a ma látogatója és hogyan képes a hely(i), a tér(ségi) szereplő ezekre válaszolni. Megértjük, hogy érdemes a látogatók magatartás- és viselkedésmintáira alapozni az egyes célcsoportoknak szánt termékek, szolgáltatások fejlesztését, marketingjét és márkázását. Aki részt vesz, képes lesz a térség, és benne saját pozícióját megfogalmazni úgy, hogy az látható, megkülönböztető, izgalmas legyen.

4. Térhasználat; Fenntarthatóság; Látogatásmenedzsment

+ A szakmai közösségek kulturális kohéziója

A negyedik alkalommal a résztvevők a látogatók funkcionális, fizikai menedzsmentjének alapjait és szempontjait dolgozzák fel és az érzelmi, emocionális vezetésre is szánnak időt. A csak önmagáért létező, tucat-kínálati elemek helyett a megragadó és autentikus kulturális értékekre támaszkodó, a helyi közösségek kohézióját és fennmaradását segítő, megtapasztalható tudást képviselni képes tartalom átadásáról lesz szó.

5. Márkázás; Narratívák; Összegzés és javaslatok

+ A térség arculata, kulturális profilozása 

Egy térnek kettős küldetése van. Az egyik egy valós és egyedi profil megalkotása, a másik pedig az ott élők, oda érkezők, az ott lehetőséget látók érdekeinek harmonizálása. Hogyan valósítható meg a kettő egyszerre? Ha a térség szereplői az összefogás igényéből fakadóan kulturális inkubációt gyakorlva egymás tudás-támaszai, majd szervező partnerek lesznek. Az ötödik, összegző alkalom arra is vállalkozik, hogy a résztvevők megfogalmazzák a műhelymunka-sorozat lehetséges és kívánatos kifutási irányait, feladatait.

A jelentkezést lezárult. 

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!