Élménykör a Balaton-felvidéken | TÁJTÉKA mentorprogram

Tudásmegosztás, közös gondolkodás, közösségépítés, hálózatosodás és akár az Európa Kulturális Fővárosa éven túlmutató együttműködés céljával született a TÁJTÉKA mentorprogramja. 2023 április-májusában 5 héten keresztül, összesen 10 alkalommal tartottuk meg a képzés- és kreatív kiscsoportos műhelymunka-sorozatot, melynek célja olyan, a Balaton-felvidék kulturális és természeti értékeit bemutató turisztikai szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása volt, melyek a régió intelligens tájhasználatával valósulnak meg.

A program résztvevői olyan helyi aktív közösségi szereplők voltak, akik sokrétűen kapcsolódnak a turizmushoz: önkormányzatok és kulturális intézmények eseményszervezői, turisztikai munkatársai, sétavezetők, kulturális programszervezők, vállalkozók, látogatókat fogadó helyszínek tulajdonosai látták meg a közös tanulás és kapcsolatépítés lehetőségét a felhívásunkban.

A workshopoknak nem az volt a célja, hogy a résztvevők a hiányosságokat és a konfliktuspontokat felsorolják és tovább görgessék, hanem hogy a szükséges beavatkozásokat, a kívánatos állapotot rendszerben szemlélve egyértelműsítsék a kiindulási helyzetet és azt, hogy miben láthatóak a kitörési pontok.

A Balaton-felvidéken a hiányok leginkább így írhatók le:

 • koordináció-, információáramlás-, tájékoztatás-, részvétel- és szakemberhiány,
 • elszigetelt programok, 
 • forráshiány, sok esetben a bazárjelleg. 

A beavatkozás esetében ezek fogalmazódtak meg:

 • nehezen változó szemlélet,
 • együttműködési készség hiánya, 
 • szakember foglalkoztatásának kérdése, 
 • infrastruktúra túl- vagy alulfejlettsége.

Amikor a kívánatos részhez ért a diskurzus, az alábbiak jelentek meg vízióként:

 • élő térség,
 • kisebb szezonalitás, 
 • szakmai közösség, 
 • határozott és jó irányú döntések, 
 • folyamatos együttműködés.

Végül a Balaton-felvidék ezt nyerheti:

 • brand,
 • irányított, szervezett turizmus,
 • fizetőképes kereslet és vendégeloszlás, 
 • egyensúly.

A résztvevők az alábbi képességekkel, tudással és kezdeményező, együttműködő attitűddel lettek gazdagabbak:

 • Képessé váltak összeállítani saját területük, szolgáltatásuk jövőképes küldetését.
 • Képesek megalkotni értékeik piacképes kommunikációját.

 • Együttműködő szemlélettel és bevonó értékátadással fogják alakítani környezetük intelligens, felelős és élményalapú kapcsolatrendszerét.

A mentorprogram végén a résztvevők egy 10+1 pontos „megállapodást” kötöttek annak érdekében, hogy a közös felvetések és javaslatok egymással a továbbiakban megoszthatók, fejleszthetők, tovább vihetők legyenek. Ennek platformjaként létrejött egy KözösStég elnevezésű csoport is, amelyben azóta is aktívan osztják meg egymással terveiket, motiválják és támogatják egymást és olyan közös projekteken dolgoznak, amiből a térség profitálhat.

A képzés és műhelymunka-sorozat az alábbi témák mentén vezette végig a résztvevőket:

1. alkalom

Mi az, ami átalakult, vagy épp most formálódik a turizmus világában? Mit jelent ma és mit jelent a közeljövőben egy látogatás? Az első találkozás egy általános áttekintést adott, megmutatta az összefüggéseket a látogatás, a szolgáltatás, a menedzsment területei között. A résztvevők víziókat, célokat, első lépéseket kerestek és fogalmaztak meg közös munkájukhoz.

2. alkalom

A második alkalommal a résztvevők azonosították a térség szereplőtípusait, kapcsolatrendszereiket. A későbbiekben ezek a belső kapcsolódási pontok határozták meg a külső megjelenési felületeket és tartalmaikat.

3. alkalom

A résztvevők a harmadik találkozáson értékeket, küldetést és a Balaton-felvidékhez köthető érzéseket fogalmaztak meg és a régióhoz köthető szolgáltatásokat alkottak és kapcsoltak a különböző látogatói magatartás- és viselkedésmintákhoz. Ezáltal képessé váltak a térség, és benne saját pozíciójukat megfogalmazni úgy, hogy az látható, megkülönböztető, izgalmas legyen.

4. alkalom

A negyedik műhelymunka az élményútvonalak alkotására, a szolgáltatási értéklánc összefűzött és összehangolt kommunikációjára fókuszált. A már összeszokott csapatok olyan  tapasztalati tudás- és élményátadásról tanultak, amelyek autentikus kulturális értékeken alapulnak, a helyi közösségek kohézióját és fennmaradását segítik.

5. alkalom

Egy térnek kettős küldetése van. Az egyik egy valós és egyedi profil megalkotása, a másik pedig az ott élők, oda érkezők, az ott lehetőséget látók érdekeinek harmonizálása. Hogyan valósítható meg a kettő egyszerre? Erre kereste a választ az ötödik, összegző alkalom, melynek végén a résztvevők egy 10+1 pontos „megállapodást” kötöttek annak érdekében, hogy a mentorprogram során elkezdett közös munkát a későbbiekben is folytassák.

A mentorprogram vezetője Bódis Gábor turisztikai marketing és menedzsment döntéshozó, egyetemi oktató, a Hungary NEXT ország-márka-műhely alapítója volt, akinek hálásak vagyunk szakértői és emberi támogatásáért.

"Inspiráló volt részese lenni a folyamatnak, ahogy a helyi szereplők megosztották egymással tapasztalataikat, nézőpontjaikat, hétről hétre közösen gondolkodtak és alkottak, hogy közösen alakíthassák a környezetüket intelligens és fenntartható módon."

A TÁJTÉKA mentorprogramja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósult meg.

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!